Alicja Dorabiała

mgr Alicja Dorabiała

Nauczyciel

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z profilaktyką uzależnień – studia magisterskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – Zdrowie publiczne – socjoterapia – studia magisterskie

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe

Szkolenia i kursy:

  • “Plastyka sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem”
  • Przeciwdziałania zrachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym
  • Profilaktyka uzależnień
  • Biblioterapia 
Skip to content