PAKIETY

Pakiet Niebieski
(bazowy)

 
 • podstawa programowa MEN
 • zajęcia świetlicowe
 • opieka psychologiczna
 • opieka logopedyczna
 • język angielski
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 • możliwość wykupienia zajęć dodatkowych z Oferty
 • podstawa programowa MEN
 • zajęcia świetlicowe
 • opieka psychologiczna
 • opieka logopedyczna
 • język angielski
 • wyjazdy na basen w ramach w-f
 • integracja sensoryczna
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 • przywóz lub odwóz dziecka na miejsce zbiórki
 • wybór dwóch zajęć fakultatywnych z Oferty (nie dotyczy hipoterapii)

Pakiet Zielony (rozszerzony)

Pakiet Żółty
(gold)

 • podstawa programowa MEN
 • zajęcia świetlicowe do godz. 17:00
 • opieka psychologiczna
 • opieka logopedyczna
 • język angielski
 • wyjazdy na basen w ramach w-f
 • integracja sensoryczna
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 • przywóz lub odwóz dziecka na miejsce zbiórki
 • wybór trzech zajęć fakultatywnych z Oferty (nie dotyczy hipoterapii)
Skip to content