Barbara Pudlarz

Barbara-Pudlarz

mgr Barbara Pudlarz

Nauczyciel

Ukończone studia licencjackie na kierunku Praca Socjalna w PWSZ w Koninie.

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika Wspierająca z Profilaktyką Niedostosowania Społecznego na Uniwersytecie Łódzkim.

Studia podyplomowe z zakresu: Przygotowania Pedagogicznego;

Studia podyplomowe z zakresu: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne;

Studia podyplomowe z zakresu: Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika).

Ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

  • Sekretarka – asystent Dyrektora
  • Pierwsza pomoc
  • Drama
  • Kierownik wycieczek szkolnych
  • Awans zawodowy nauczycieli
  • Biblioterapia
  • Profilaktyka uzależnień
  • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w aspekcie psychologicznym i prawnym.
Scroll Up Skip to content