Barbara Pudlarz

mgr Barbara Pudlarz

Nauczyciel

Ukończone studia licencjackie na kierunku Praca Socjalna w PWSZ w Koninie.

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika Wspierająca z Profilaktyką Niedostosowania Społecznego na Uniwersytecie Łódzkim.

Studia podyplomowe z zakresu: Przygotowania Pedagogicznego w Płocku;

Studia podyplomowe z zakresu: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne w Płocku;

Studia podyplomowe z zakresu: Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Płocku.

Studia podyplomowe z zakresu: Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w Płocku (w trakcie).

Ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

  • Sekretarka – asystent Dyrektora.
  • Pierwsza pomoc.
  • Drama.
  • Kierownik wycieczek szkolnych.
  • Awans zawodowy nauczycieli.
  • Biblioterapia.
  • Profilaktyka uzależnień.
  • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w aspekcie. psychologicznym i prawnym.
  • Wzmacniacz Nauczanki – Poznań.
  • Szkolenie: “Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami integracji sensorycznej”.
Skip to content