Elementor #7888

mgr Karolina Jaśkiewicz

Nauczyciel

karolinamusial@onet.eu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z poradnictwem pedagogiczno- psychologicznym – studia licencjackie

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia magisterskie

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – studia podyplomowe

Szkolenia i kursy:

  • “Jak pracować z dzieckiem ze spektrum i zaburzeniami integracji sensorycznej?”
  • EEG – Biofeedback I stopnia – 45h
  • Kierownik wycieczek szkolnych
  • Profilaktyka uzależnień
  • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychologicznym i prawnym
  • “Autyzm – wybrane oddziaływania terapeutyczne”
Skip to content