Ewelina Marszałek

mgr Ewelina Marszałek

Nauczyciel, oligofrenopedagog

Studia Magisterskie w specjalnosci pedagogika opiekuńczo – wychowawcza ukończone w Kolegium Jagiellońskim w Toruniu. Studia licencjackie w specjalności edukacja wczesnoszkolna z edukacja przedszkolna w PWSZ w Koninie.

Studia podypolomowe:

– Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną w WSGK w Kutnie

– Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem z muzyką w WSKM w Koninie.

– Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami z plastyką w WSKM w Koninie.

Kursy i szkolenia:

  • Autyzm – Terapie oparte na dowodach prowadzone przez fundację JIM.
  • Jak pracować z dzieckiem że spektrum autyzmu i zaburzeniami integracji sensorycznej?
  • Daj szansę kłótniom dzieci w duchu Porozumienia bez przemocy.
  • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole.
  • Jak zbudować autorytet i szacunek wśród uczniów? 
  • Specyfika pracy z uczniem z opozycyjno – buntowniczymi zaburzeniami zachowania.
  • Autyzm – terapię oparte na dowodach.
  • Wzmacniacz Nauczanki.
Skip to content