Karolina Ugarenko-Żurawik

mgr Karolina Ugarenko- Żurawik

Dyrektor

Ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza na Wyższej Szkole Kadr Menadżerskich w Koninie, studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego, studia podyplomowe Edukacji Wczesnoszkolnej i Edukacji Przedszkolnej z Językiem Angielskim, studia podyplomowe z zakresu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dogoterapia w Poznaniu; studia podyplomowe z Logopedii oraz Zarządzanie Oświatą na Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Ukończone studia magisterskie na kierunku Europeistyka na Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

  • Program Son Rise Start Up – Autism Treatment Center of America (Metoda Opcji)
  • EEG Biofeedback w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii w Poznaniu
  • Sensomotoryka w Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii w Wrocławiu
  • Handle – The Handle Institute Jana Paul Baptie kurs organizowany na terenie miasta Poznania
  • Autyzm od A do Z- Problemy w pracy z dziećmi z autyzmem, Soyer Centrum Szkoleniowe w Warszawie
  • Udział w licznych kongresach, konferencjach i warsztatach mających na celu poszerzenie wiedzy na temat autyzmu.
  • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Założycielka i właściciel Niepublicznego Tęczowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w tym Prywatnego Tęczowego Przedszkola, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka oraz Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej, a ponadto założyciel, członek i wolontariusz Stowarzyszenia „Autyzm i MY”

Skip to content