Małgorzata Jęcka

mgr Małgorzata Jęcka

Psycholog, nauczyciel

Magister Psychologii ze specjalnością Zdrowia i kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim.

Ukończone studia podyplomowe z zakresu Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ukończone studia podyplomowe Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna z językiem angielskim WSGK w Kutnie

Ukończone kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Opiekun/wychowawca kolonijny
 • Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego
 • Praca z uczniem trudnym organizowanym przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi
 • Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw
 • Psychospołeczne aspekty ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Część teoretyczna szkolenia w ramach rekomendowanego Programu Wzmacniania Rodziny 10-14
 • Asystent Cień Dziecka w Spektrum Autyzmu w Przedszkolu 
 • Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju Dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P organizowanym przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych w uczeniu u osób ze spektrum autyzmu – ramię w ramię z rodzicami organizowanym przez Pro Active
 • Autyzm – terapie oparte na dowodach organizowane przez fundację JiM
 • Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju Dla Dzieci i Młodzieży IDS-2norganizowanym przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – ujęcie całościowe, Terapeuta TUS

Udział w licznych konferencjach organizowanych m.in. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Kulczyk Foundation

Skip to content