Marta Leszcz

mgr Marta Leszcz

Nauczyciel

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi; Studia licencjackie z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej z Rehabilitacją Ruchową oraz studia podyplomowe Integralna Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Nauczyciel Kontraktowy.

Studia podyplomowe:

 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Kursy i szkolenia:

 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu
 • warsztaty ,,Autyzm- wybrane oddziaływania pedagogiczne”
 • szkolenie ,, Autyzm nie musi być wyrokiem”
 • szkolenie ,,Rozwijanie umiejętności kluczowych w uczeniu się u osób ze spektrum autyzmu- ramię w ramię z rodzicami”
 • zajęcia szkoleniowo-warsztatowe ,,Autyzm- terapie oparte na dowodach”
 • szkolenie ,,Sylabowa metoda czytania jako dobra zabawa”
 • udział w konferencji ,,Spektrum oddziaływań w edukacji”
 • dyplom ukończenia specjalizacji ,, Specjalista masażu klasycznego i odnowy biologicznej”
 • Kurs z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy przedlekarskie
Skip to content