Martyna Iwińska

mgr Martyna Iwińska

Nauczyciel Języka Polskiego

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja.

Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca z rodziną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

STUDIA PODYPLOMOWE – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Język polski

KURSY I SZKOLENIA

* Kurs ” Trener umiejętności grafomotorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR”

* Szkolenie – Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia (diagnoza- terapia- masaż)

* Szkolenie – Przyczyny trudności grafomotorycznych

* Szkolenie – Rozwój Motoryki Małej – elementy terapii ręki

* Szkolenie – Trening Umiejętności Społecznych I i II stopień

* Kurs doskonalący – Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu – PERFECTUS

* Szkolenie – Terapia Ręki I I II

* Uprawnienia do wykorzystywania METODY STRUKTURALNEJ do nauki czytania i pisania (KOMLOGO)

Skip to content