Olga Błaszczyk

Olga Błaszczyk

Nauczyciel

olgabla86@gmail.com

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – Pedagogika – Edukacja Wczesnoszkolna – studia licencjackie

Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie – Edukacja i rehabilitacja dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera – studia podyplomowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna – zaczęte studia magisterskie (ukończenie czerwiec 2020)

Kursy, szkolenia, konferencje:

 • Szkolenie: Praca terapeuty Cienia dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera, Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO w Warszawie;
 • Szkolenie: „Sylabowa metoda czytania jako dobra zabawa”, Koło;  
 • Konferencja: „Spektrum oddziaływań w edukacji”, Konin;
 • Konferencja: „Wzmacniacz Nauczanki”, Poznań;
 • „Afazja – przyczyny, diagnoza, terapia” – webinarium;
 • „Kleksodźwięki czyli muzyczno-plastyczne zabawy sensoryczne” – warsztat metodyczny;
 • „Rozwijanie kreatywności u dzieci: Moduł I – Rozwijanie zdolności kreatywnego zapamiętywania” – webinarium;
 • „Rozwijanie kreatywności u dzieci: Moduł II – Rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia” – webinarium;
 • „Rozwijanie kreatywności u dzieci: Moduł III – Rozwijanie zdolności do twórczego działania” – webinarium;
 • „Muzyka w przedszkolu – Jak utrzymać fascynację dziecka w czasie grupowych zajęć muzycznych” – webinarium;
 • „Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych?” – webinarium;
 • „Jak mówić do młodych ze spektrum żeby słuchali?” – webinarium;
 • „ADHD – jak rozpoznać, jak pomagać?” – webinarium;
 • „Rozwijanie kompetencji kluczowych w pracy pedagoga i nauczyciela” – webinarium;
 • Szkolenie: „Kreatywne warsztaty muzyczne dla najmłodszych”;
 • „Logorytmika na domowo” – webinarium;
 • „TUS – terapia czy wspólna przygoda” – webinarium;
 • „TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym” – webinarium;
 • Szkolenie: „Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole”, 60 h dydaktycznych;
 • Szkolenie: „Trener Umiejętności Społecznych (TUS)”, 60 h dydaktycznych;
 • Kurs: „Terapia Ręki”, 60 h dydaktycznych;
 • Muzykoterapia;
 • Szkolenie: „Muzykoterapia Integralna”; Wrocław; 
 • Szkolenie: “Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami integracji sensorycznej”.
Skip to content